14K gold Labrador Dog Pendant (Yellow, White or pink) - AZ2119-14K vgob5ca236801-Precious Metal without Stones

1 3 ct April Birthstone Green & White Natural Diamond Pendant 14K Yellow gold


14K gold Labrador Dog Pendant (Yellow, White or pink) - AZ2119-14K vgob5ca236801-Precious Metal without Stones